فرا رسیدن سال بر شما دانشگاهیان فرهیخته مبارک باد بازگشت به صفحه نخست نکته نام کاربری و کلمه عبور شما به ترتیب همان کد ملی و شماره شناسنامه شماست مگر نتایج جدید رتبه بندی دانشمندان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه دانشگاه کردستان با دانشجو در دانشکده و مجموع رشته تحصیلی ی...